Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

Interiéry a design

Samostatnú časť tvorí riešenie interiérov a designu. Je to architektonicko-dizajnérska disciplína, zásadne realizovaná v hmotnom a konkrétnom stavebnom prostredí, čo dokazuje, že aj interiérová tvorba je svojou podstatou spájajúcim článkom medzi veľkou architektúrou a malým dizajnom. Interiérom sa rozumie vnútorný priestor stavebného objektu alebo jeho časti, zariadený typovými alebo atypickými prvkami, ktorých usporiadanie spolu s úpravou vymedzených plôch tvorí jednotný funkčný a výtvarný celok. Pre interiér sú typické najmä estetické požiadavky, ktoré rieši interiérový dizajn. Predmetom riešenia interiérov je návrh vnútorných priestorov stavebných objektov typovými alebo atypickými interiérovými prvkami. Typový interiérový prvok je výrobok, ktorý v rovnakom tvare a s rovnakými vlastnosťami je sériovým výrobkom, ktorý je dostupný v neobmedzenom množstve na trhu. Atypický interiérový prvok je výrobok, ktorý sa v navrhnutom tvare a s určenými vlastnosťami vyrobí jednorázovo, pre účel konkrétneho priestoru.

Predmetom nami riešeného interiéru je riešenie nielen nábytku ale aj  svietidiel a ich rozmiestnenie, materiálové stvárnenie a farebné riešenie interiérových prvkov a plôch v nadväznosti na dispozično – prevádzkové vzťahy a všetky technické súvislosti. Funkčnosť interiéru zabezpečuje aj kvalitné vnútorné technické vybavenie – vnútorné inštalácie, zdravotechnika , vykurovacie telesá.

Väčšina z vás rieši svoj interiér 1-2 krát za život, kým architekt sa zaoberá interiérom každý deň. Spoluprácou s nami sa preto môžete vyhnúť chybám začiatočníkov, ktoré vás môžu stáť množstvo času a nemálo peňazí.

Spoluprácou s nami vyriešite množstvo otázok , spoločne dospejeme k finálnemu návrhu, ktorý bude zohľadňovať vaše požiadavky. Na základe prehľadu o možnostiach, ktoré trh ponúka vám dokážeme vybrať riešenia o ktorých možno ani netušíte, že existujú.Referencie – Interiéry a design