Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

V rámci projektovej a  inžinierskej činnosti Vám ponúkame vypracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií pre mestá a obce, vrátane komplexných riešení revitalizácií námestí, peších zón, a pod. Takisto zabezpečujeme komplexné projekčné služby na rôzne stavby, od zabezpečenia predprojektových a projektových prác, cez vypracovanie štúdie až po realizačný projekt.

Predmetom našej projektovej činnosti je vyhotovenie projektových dokumentácií najmä na :

  • budovy na bývanie
  • priemyselné stavby
  • administratívne, športové a iné stavby
  • objekty CR a rekreácie
  • zatepľovanie objektov a systémové poruchy

Projekty spracovávame už od samotnej prípravy podladov až po vyhotovenie projektovej dokumentácie na úrovni pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, pričom si zakladáme na kvalite vypracovania projektov.

Predmetom riešenia interiérov je návrh vnútorných priestorov stavebných objektov typovými alebo atypickými interiérovými prvkami.

Snažíme sa tvoriť funkčné budovy a interiéry s nenáročnou prevádzkou, jednoduchou údržbou, moderným designom. Kladieme dôraz na konzultáciu s klientom, aby sme dosiahli jeho maximálnu spokojnosť.

 

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť a povolenia v rámci:

  • Územného konania
  • Stavebného konania
  • Kolaudačného konania
  • Stavebného a technického dozoru