Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

O NÁS

Magic Design Henč spol. s r.o. je projektová a reklamná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1990 architektom Ing. arch. Pavlom Henčom. Na základe viac ako 25-ročných skúseností v oblasti projektovania stavieb, interiérov a reklamy poskytuje spoločnosť svojim zákazníkom komplexné služby v oblastiach:

V rámci projektovej a  inžinierskej činnosti Vám ponúkame vypracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií pre mestá a obce, vrátane komplexných riešení revitalizácií námestí, peších zón, a pod. Takisto zabezpečujeme komplexné projekčné služby na rôzne stavby a interiéry, od zabezpečenia predprojektových a projektových prác, cez vypracovanie štúdie až po realizačný projekt. Ponúkame aj možnosť zabezpečenia územného, stavebného a kolaudačného konania, ako i výkon činnosti autorského a stavebného dozoru.

Druhou nosnou činnosťou spoločnosti sú reklamné a tlačiarenské služby. Ponúkame Vám široké spektrum reklamných služieb od spracovania grafických návrhov, DTP, tlač a kopírovacie služby, veľkoplošná digitálna tlač, tlač bannerov a prenájom billboardov, offsetová tlač, potlač reklamných predmetov, textilu a pod.

Cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb s garantovaním profesionálneho individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi a flexibilné riešenie všetkých jeho potrieb.