Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

Prenájom billboardov

Magic Design Henč spol. s r.o. má v ponuke niekoľko vlastných billboardov Magic, nachádzajúcich sa v okolí mesta Žiar nad Hronom v nadväznosti na dopravné komunikácie I / 50 a I / 65 situované na vstupoch, resp. výstupoch z mesta. Billboardy sú obojstranné s dvomi reklamnými plochami , pričom každá je o veľkosti cca 5 x 2,5m. Okrem prenájmu poskytujeme aj grafický návrh riešenia reklamnej plochy , vrátane zákazníckeho servisu. Na reklamnú plochu je možné umiestniť reklamu vytlačenú na nasledovné druhy médií s rôznou životnosťou:

- billboardový papier - pre 1-3 mesačné kampane
- PVC fólie - pre 1-ročné kampane
- banner (autoplachta) - pre viacročné a dlhodobé kampane