Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

Kontakt

Lat. N48° 35' 05"
Long. E 18° 51' 02"

Magic Design Henč spol.s r.o.
Ul. Hutníkov 315 / 20
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO:366 222 73
DIČ:202 176 2391
IČ DPH:SK 202 176 2391

Bankové spojenie :
Slovenská sporiteľňa a.s.,
Pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu : 411339965 / 0900
IBAN : SK5309000000000411339965
SWIFT:GIBASKBX

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel  Sro, vložka číslo: 8802/S.

Ing. arch. Pavel Henč
Projekcia a reklama

email magicdesign@magicdesign.sk
telefón +421 905 263 432

Ivana Krajčová
Ekonomické oddelenie

email ivana.krajčova@mail.t-com.sk
telefón +421 45 672 36 71


ochranna znamka

Naša spoločnosť sa rozhodla si chrániť svoje obchodné meno a preto si značku „Magic Design Henč“ zaregistrovala v roku 2008 v národnom registri ochranných známok na Úrade Priemyselného Vlastníctva SR (ÚPV SR) v Banskej Bystrici. Ochranná známka „Magic Design Henč“ je zapísaná pod číslom 221539 a 221540 a vzťahuje sa na oblasť stavebníctvo, architektúru, realizácie interiérov a exteriérov, projektovú a inžiniersku činnosť a reklamné služby.

Firma Magic Design Henč sa označuje ako seriózna firma, ktorá si starostlivo stráži svoje obchodné meno. Spoločnosť preukazuje dlhodobo svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť. Dlhodobo nemá žiadne registrované dlhy, firma nie je v insolvenčnom riadení, konkurze alebo likvidácií, spoločnosť nemá ani žiadne záväzky viac ako 30 dní po dobe splatnosti.